Porady wykonawcze

Pielęgnacja betonu

Zawsze należy pamiętać o pielęgnacji młodego betonu (wykonanego elementu) przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Czynności pielęgnacyjne mają na celu zapewnienie optymalnych warunków (ciepło i wilgotność) w dojrzewającym betonie a dokładnie mówiąc wspomóc prawidłowy przebieg wiązania i twardnienia cementu. Zagadnienie to jest szczególnie ważne, gdy prace prowadzone są w podwyższonych lub zbyt niskich temperaturach lub też przebiegają w trakcie opadów atmosferycznych albo w osuszającym wietrze.

Pielęgnacja powinna zaczynać się możliwie jak najwcześniej i być prowadzona w zależności od warunków pogodowych zgodnie ze specyfikacją dla danego betonu. Należy podkreślić, że właściwa pielęgnacja lub jej brak będzie powodować obniżenie jakości i trwałości betonu a zatem całej konstrukcji. W zależności od warunków klimatycznych w Polsce, metody pielęgnacji można podzielić na dwie grupy: pielęgnacja w okresie letnim i pielęgnacja w okresie zimowym.

 • Świeży beton należy chronić przed:
 • zbyt niską / wysoką temperaturą
 • wiatrem
 • zbyt niską wilgotnością
 • opadami atmosferycznymi
 • przemarzaniem
 • Brak pielęgnacji bądź źle prowadzona może skutkować:
 • zwiększonym skurczem
 • pojawieniem się rys i spękań
 • powstaniem porowatej struktury
 • powierzchniowym łuszczeniem
 • obniżeniem wytrzymałości, szczelności, mrozoodporności i odporności na czynniki agresywne

Pielęgnacja w okresie letnim

W trakcie prowadzenia robót betonowych w okresie letnim należy pamiętać, iż beton świeżo wbudowany w konstrukcje jest szczególnie narażony na przesuszenie.

Aby chronić beton przed szkodliwym słońcem należy stosować pielęgnację „na mokro”. Polega ona na utrzymaniu całej powierzchni betonu w stanie mokrym przez zraszanie powierzchni betonu wodą nie bezpośrednio ale poprzez stosowanie powłok lub przez ułożoną na nim geowłókninę lub maty jutowe. Dodatkowo należy zwrócić szczególna uwagę na temperaturę wody. Jeśli będzie zbyt niska można doprowadzić do powstania szoku termicznego i uszkodzić beton. Dlatego też zaleca się stosowanie wyżej wymienionych już mat i włóknin, co przedłuży okres odparowywania wody, powodując zmniejszenie częstotliwości polewania wodą.

Uwaga! Niezależnie od tego na jaki sposób pielęgnacji zdecydujemy się w okresie letnim trzeba pamiętać, aby czas trwania tej pielęgnacji wynosił minimum 3dni.

Pielęgnacja w okresie zimowym

W przypadku, gdy prowadzimy roboty budowlane w okresie zimowym (obniżona temperatura), pielęgnacja betonu polega na podejmowaniu szeregu działań, mających na celu zminimalizowanie szkodliwych skutków działań atmosferycznych. Do takich działań zaliczamy:

 • odpowiedni dobór składników betonu – mieszanki betonowe powinny być bogatsze w ilość cementu oraz charakteryzować się obniżonym stosunkiem wodno-cementowym W/C (by przeciwdziałać zjawisku spowolnienia procesów wiązania oraz twardnienia betonu)
 • podgrzewanie składników betonu
 • stosowanie domieszek chemicznych przeciwmrozowych i poprawiających reologię mieszanki betonowej
 • zapewnienie ochrony i osłony cieplnej betonu w elemencie konstrukcji poprzez osłonięcie konstrukcji lub betonowanego elementu materiałami ciepłochłonnymi, które zabezpieczają beton przed utratą ciepła własnego i ciepła hydratacji
 • dostarczenie ciepła dodatkowego, podgrzewanie betonu w elemencie konstrukcji w początkowym okresie dojrzewania betonu przy użyciu np.: nagrzewnic, mat grzewczych, elektronagrzew